iMunis eDeska

Líbeznice

Úřední deska – Stav k 17. 3. 2018 07:10:22

Nalezeno 39 záznamů.Poslední změna: 16.3.2018 7:03:03

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
rodinný dům se zastřešeným parkovacím stáním a zahradním skladem, odběrné elektrické zařízení, vnější vedení vnitřního vodovodu 7321/18/SU Územní řízení SÚ Líbeznice 2.3.2018 17.3.2018 2.3.2018 neregistrovaný (DOCX) (187 kB)
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy - I/9 Zdiby 023760/2018/KUSK-2-D Doruč. veř. vyhl. KÚ SK, doprava 3.3.2018 18.3.2018 3.3.2018 6 dokumentů
Líbeznice - rekonstrukce ulice Pražská: 1517/18/SU Územní řízení SÚ Líbeznice 7.3.2018 21.3.2018 7.3.2018 dokument MS Word (209 kB)
Rozpočtový výhled Svazku měst a obcí VKM na roky 2018 a 2019 - Hospodaření svazku Svazek VKM 8.3.2017 23.3.2018 8.3.2017 dokument PDF (151 kB)
Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení stav.řízení-přechod Hovorčovická 21455/2018-VEVEM Doruč. veř. vyhl. MěÚ prac.Biskupská 8.3.2018 23.3.2018 8.3.2018 dokument PDF (190 kB)
Rozpočet Svazku měst a obcí VKM na rok 2017 - Rozpočet svazku Svazek VKM 8.3.2017 23.3.2018 8.3.2017 dokument PDF (76 kB)
Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení stav.řízení-Rekonstrrukce MK K.H.Borovského a K.H.Máchy 21451/2018-VEVEM Doruč. veř. vyhl. MěÚ prac.Biskupská 8.3.2018 23.3.2018 8.3.2018 dokument PDF (191 kB)
cyklostezka Mratín - Měšice - V. etapa na pozemcích parc.č. 221/4, 129/2, 151/15, 217/5 a 151/3 v katastrálním území Měšice u Pr 5518/15/SU Územní řízení SÚ Líbeznice 12.3.2018 27.3.2018 12.3.2018 dokument MS Word (1,1 MB)
upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků 6410/17 Oznámení ČEPS, a.s. 14.11.2017 28.3.2018 14.11.2017 dokument PDF (649 kB)
zahájení územnho řízuení Hoznour Měšice- technická a dopravní infrastruktura 1192/18 Územní řízení SÚ Líbeznice 16.3.2018 30.3.2018 15.3.2018 dokument MS Word (206 kB)
Obec Líbeznice - Oznámení o zveřejnění dle § 39 odst. 5, 7 a 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozp - Oznámení o zveřejněn Obec Líbeznice 15.3.2017 31.3.2018 15.3.2017 dokument PDF (264 kB)
DSO - Oznámení o zveřejnění dle § 39 odst. 5, 7 a 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Oznámení o zveřejněn Region PMP 15.3.2017 31.3.2018 15.3.2017 dokument PDF (46 kB)
Oznámení o zveřejnění - Svazek měst a obcí VKM - Oznámení o zveřejněn Svazek VKM 24.3.2017 31.3.2018 24.3.2017 dokument PDF (47 kB)
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017 obce Líbeznice 2-2017 Oznámení Obecní úřad Líbeznic 2.5.2017 2.5.2018 2.5.2017 dokument PDF (262 kB)
Oznámení o zveřejnění - Závěrečný účet obce Líbeznice za rok 2016 - Oznámení o zveřejněn Obecní úřad Líbeznic 19.5.2017 4.6.2018 19.5.2017 dokument PDF (261 kB)
Závěrečný účet -REGION POVODÍ MRATÍNSKÉHO POTOKA 2016 - Oznámení Region PMP 12.7.2017 16.7.2018 12.7.2017 dokument PDF (208 kB)
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2017 obce Líbeznice 3-2017 Oznámení o zveřejněn Obecní úřad Líbeznic 18.7.2017 18.7.2018 18.7.2017 dokument PDF (262 kB)
Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 4/2017 obce Líbeznice 4-2017 Oznámení o zveřejněn Obecní úřad Líbeznic 26.7.2017 10.8.2018 26.7.2017 dokument PDF (262 kB)
Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 5/2017 obce Líbeznice 5-2017 Oznámení o zveřejněn Obecní úřad Líbeznic 2.10.2017 18.10.2018 2.10.2017 dokument PDF (262 kB)
Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 6/2017 obce Líbeznice 6-2017 Oznámení o zveřejněn Obecní úřad Líbeznic 16.11.2017 1.12.2018 16.11.2017 dokument PDF (262 kB)
Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2018 6931/17 Oznámení SV 5.12.2017 31.12.2018 5.12.2017 dokument PDF (434 kB)
Oznámení o zveřejnění rozpočtu Svazku VKM na rok 2018 a střednědobého výhledu 7348/17 Oznámení Svazek VKM 20.12.2017 4.1.2019 20.12.2017 dokument PDF (229 kB)
Oznámení o zveřejnění region PMP - Rozp.opatř.č.1/2017, střednědobý výhled, rozpočet 2018 - Oznámení o zveřejněn Region PMP 21.12.2017 5.1.2019 21.12.2017 dokument PDF (226 kB)
Oznámení o zveřejnění - Střednědobý výhled rozpočtu a Rozpočet obce Líbeznice na rok 2018 - Oznámení o zveřejněn Obecní úřad Líbeznic 16.1.2018 1.2.2019 16.1.2018 dokument PDF (263 kB)
Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č 7/2017 7-2017 Oznámení o zveřejněn Obecní úřad Líbeznic 16.1.2018 1.2.2019 16.1.2018 dokument PDF (261 kB)
Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č.7/2017 7/2017 Oznámení o zveřejněn Obecní úřad Líbeznic 17.1.2018 1.2.2019 17.1.2018 dokument PDF (261 kB)
Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 1/2018 obce Líbeznice 1 - 2018 Oznámení o zveřejněn Obecní úřad Líbeznic 9.2.2018 24.2.2019 9.2.2018 dokument PDF (262 kB)
Smlouva o poskytnuté dotaci - 1.FC Líbeznice 1/16 smlouva - povinné zv Obecní úřad Líbeznic 26.11.2016 11.12.2019 26.11.2016 dokument PDF (1,9 MB)
Smlouva o poskytnuté neinvestiční dotaci - 1.FC Líbeznice 2/2016 smlouva - povinné zv Obecní úřad Líbeznic 26.11.2016 11.12.2019 26.11.2016 dokument PDF (1,2 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace-1.FC Líbeznice na období 1-5/2017 - smlouva - povinné zv Obecní úřad Líbeznic 7.3.2017 22.3.2020 7.3.2017 dokument PDF (438 kB)
Smlouvy o poskytnutí dotace 3 x - TJ Sokol stolní tenis - smlouva - povinné zv Obecní úřad Líbeznic 12.5.2017 27.5.2020 12.5.2017 3 dokumenty
Smlouva o poskytnutí dotace-1.FC Líbeznice na období 6-12/2017 - smlouva - povinné zv Obecní úřad Líbeznic 13.5.2017 28.5.2020 13.5.2017 dokument PDF (410 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol stolní tenisl 4/2017 smlouva - povinné zv Obecní úřad Líbeznic 3.11.2017 18.11.2020 3.11.2017 dokument PDF (1,1 MB)
Smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2017 - Stonožka Líbeznice o.s. 1-2-3 smlouva - povinné zv Obec Líbeznice 17.1.2018 1.2.2021 17.1.2018 3 dokumenty
Smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2017 - Junák český skaut z.s. - smlouva - povinné zv Obecní úřad Líbeznic 17.1.2018 1.2.2021 17.1.2018 3 dokumenty
Smlouva o poskytnutí dotace - 1. FC Líbeznice - smlouva - povinné zv Obec Líbeznice 17.1.2018 1.2.2021 17.1.2018 dokument PDF (1,1 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol stolní tenis - 5/2017 5-2018 smlouva - povinné zv Obecní úřad Líbeznic 13.2.2018 28.2.2021 13.2.2018 dokument PDF (1,1 MB)
územní rozhodnutí Zlonín III - řadoví RD, objekt MŠ, inženýrské sítě - LAMAR Invest 0853/14 Územní řízení SÚ Líbeznice 22.5.2014   22.5.2014 dokument MS Word (314 kB)
změna termínu ÚJ - CENTRAL GROUP Pražská čtvrť II. Hovorčovice 4310/12 Územní řízení SÚ Líbeznice 20.5.2013   20.5.2013 dokument MS Word (202 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.