iMunis eDeska

Líbeznice

Úřední deska – Detail

přeložka vodovodního a kanalizačního řadu na pozemcích parc.č. 712, 640/19 a 645/183 v katastrálním území Líbeznice

Značka: 4120/17/SU Zveřejněno od: 3.10.2017 16:22:37 Zveřejnit do: 18.10.2017 16:22:37 Typ: Územní řízení Původce: Stavební úřad Líbeznice Verze: 1 Stav: svěšený

Popis: přeložka vodovodního a kanalizačního řadu na pozemcích parc.č. 712, 640/19 a 645/183 v katastrálním území Líbeznice

Obsah vyvěšení (dokument MS Word, 236 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Stavební úřad Líbeznice

Vyvěšeno od: 3.10.2017
Má být vyvěšeno do: 18.10.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 3.10.2017 16:22:37
Do: 18.10.2017 16:22:37

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.